Kuchnie Świata

W dniu 18.06 o godzinie 19.00, w ramach Live Festival Oświęcim 2010, zaprezentują swoje umiejętności młodzi kucharze z Polski, Francji i Niemiec. Podczas prezentacji i degustacji można będzie spróbować dań kuchni z regionów, z których przybyła młodzież: Département de I’Allier, Berlin, Brandenburgia i Małopolska.

Prezentacja „Gotujemy dla Pokoju!” jest ukoronowaniem tygodniowego projektu wymiany młodzieży uczącej się w zawodach gastronomiczno-hotelarskich w Polsce, Niemczech i Francji.

Podczas prezentacji można będzie nie tylko spróbować przygotowanych specjalnie dań ,lecz także porozmawiać z uczestnikami, dowiedzieć się o projektach polsko-niemieckiej i polsko-niemiecko-francuskiej wymiany młodzieży oraz o możliwościach odbywania zagranicznych staży zawodowych.

Partnerami w projekcie są:

Internationaler Bund Polska w Krakowie, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, Internationaler Bund e.V. – Oddziały w Brandenburgii i Berlinie oraz Centrum Kształcenia IFI 03 w Avermes

Wsparcia finansowego udzieliły:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Poczdam/Warszawa (www.pnwm.org)
Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży, Paryż/Berlin (www.dfjw.org)


News

Program

Stadion MOSiR

Wejście na stadion MOSiR od 15:30Województwo Małopolskie Powiat Oświęcimski Oświęcim - Miasto Pokoju Narodowe Centrum Kultury Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec Konsulat Honorowy Ukrainy Konsulat Generalny Austrii Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość”